subota, lipanj 15, 2024
Vinarija, Vino
Najave događanja

Pokrovitelji

poljocentar

inamaziva


Linkovi

Iz naše galerije slika...

MoslaVINA - Kutina 2024.

Rezultate ocjenjivanja 30. izložbe vina autohtonih sorti Hrvatske preuzmite OVDJE.

 

Novosti
Prvi nalaz zlatne žutice vinove loze na području Moslavine 24.7.2019 - Novosti

Do ove godine zlatna žutica je potvrđena u Istarskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj županiji i Gradu Zagrebu. Zaražena područja  zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)“ (Narodne novine 69/19). Ovom odlukom zaraženo područje proglašeno je na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma i sigurnosnog područja oko žarišta zaraze, širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja.

Budući da je na području Moslavačkog vinogorja laboratorijski potvrđena zlatna žutica vinove loze, vlasnici vinograda moraju obvezno provoditi mjere propisane „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ (»Narodne novine«, broj 48/18 i 63/19). Sukladno Naredbi, svi vinogradari u demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom području) obvezni su pratiti prisutnost vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka, postavljanjem žutih ljepljivih ploča te su obvezni suzbijati američkog cvrčka dopuštenim insekticidima. Također, vinogradari su obvezni pratiti pojavu simptoma koji bi upućivali na eventualnu zarazu zlatnom žuticom te su u slučaju sumnje na zarazu dužni o tome obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Centar za zaštitu bilja ili djelatnike Ministarstva poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba). U nezaraženom području suzbijanje američkog cvrčka provodi se prema uputama i preporučenim rokovima suzbijanja vektora ovisno o području.      

Osim suzbijanja američkog cvrčka, za sprječavanje epidemijskog širenja zlatne žutice potrebno je ukloniti zaražene trsove vinove loze. Zlatna žutica vinove loze je karantenska bolest koju nije moguće suzbiti izravnim mjerama zaštite te  predstavlja veliku opasnost za hrvatsko vinogradarstvo.

Kako prepoznati zlatnu žuticu vinove loze?

Simptomi žutica vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su više izraženi. Pojavljuju se često na čitavom trsu, ali mogu zahvatiti samo dijelove trsa kao što su pojedinačne mladice na lucnju ili rezniku. Rubovi lišća počinju se uvijati prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, lisna plojka požuti kod bijelih, a pocrveni kod crvenih sorata vinove loze. Lišće je uslijed nagomilavanja šećera krto pa se kod stiskanja rukom drobi, za razliku od zdravog lista koji se gužva.

 

Slika1.: Simptomi na lišću

Patološke promjene vidljive su i na mladicama. Internodiji su skraćeni pa je lišće gušće raspoređeno. Odrvenjavanje mladica je poremećeno, tj. mladice potkraj ljeta ili početkom jeseni ne odrvenjavaju, već ostaju zelene i tijekom zime smrzavaju i propadnu. 

  

       Slika 2.: Zaražena neodrvenjena i zdrava  mladica             Slika 3.: Zaražen trs crvene sorte

Suzbijanje američkog cvrčka – ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice

Zlatnu žuticu vinove loze prenosi američki cvrčak (Scaphoideus titanus), koji bolest prenosi sisanjem biljnih sokova na zaraženim trsovima. Ponovnom ishranom na zdravom trsu unose fitoplazmu u zdravo tkivo te na taj način prenose zarazu. Nakon što cvrčak svojim hranjenjem zarazi trs fitoplazmom, simptomi bolesti će se pojaviti tek naredne godine. 

Tijekom prošle godine na području Moslavačkog vinogorja provodio se monitoring američkog cvrčka na 10 lokaliteta (na području Volodera, Popovače, Mramor brda-Repušnica, Kutine i Ilove). Na svim je lokalitetima utvrđena njegova prisutnost. Radi boljeg određivanja rokova za suzbijanje američkog cvrčka, važno je poznavati i njegovu biologiju. 

 

Ovaj štetnik razvija samo jednu generaciju godišnje i gotovo je monofagna vrsta koja se potpuno razvija na vinovoj lozi. Odrasli kukci su relativno male veličine (prosječno 0,5 cm). Prezimljuju u stadiju jajeta odloženog u koru dvogodišnje rozgve. Prve ličinke iz jajeta izlaze sredinom svibnja i u početku se zadržavaju na naličju lišća na mladicama u donjoj zoni trsa. Hrane se sisanjem biljnog soka iz floema biljke. Ličinke prolaze kroz 5 razvojna stadija i svaki traje 7 do 10 dana. Odrasli oblici javljaju se od početka srpnja te se zadržavaju na lozi do kraja rujna. Nakon oplodnje, ženke odlažu jaja pod koru dvogodišnje rozgve. Ličinke i odrasli kukci prenose fitoplazmu na perzistentan način tj. moraju se hraniti sisanjem biljnih sokova na zaraženom čokotu barem 4-8 dana, a tek nakon 28-35 dana sposobni su širiti bolest na zdrave čokote.

 

Slika 4.: američki cvrčak (Scaphoideus titanus) 

 

Program suzbijanja američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:

 prvo tretiranje obavlja se u skladu s rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja cvrčka  

   (uglavnom nakon cvatnje)

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga

– treće tretiranje obavlja se prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o  

   području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

 

Slika 5.: Žuta ljepljiva ploča

Radi dodatnih informacija ili sumnji na zarazu vinogradari se mogu obratiti ured Ministarstva poljoprivrede u Kutini, Kneza Ljudevita Posavskog 27, tel.: 684-403.

Suzana Slovic, dipl. ing.

Korisno: 

Članak u PDF-u za preuzeti

Video Clip - Zlatna žutica vinove loze #1 – Opceniti uvod

Video Clip - Zlatna žutica vinove loze #2 – Americki cvrcak

 

 
Povratak

Copyright © 2009 Udruga vinogradara i voćara "Lujo Miklaužić" Kutina